Dan Young, Daily > Dan Young, Daily Year One

#136 Hot Cross Bun
#136 Hot Cross Bun
Oil on gesso
16cm x 12cm
2009